Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944)Пътеводител по архивните фондове и колекции (1763–1944) (PDF 7,57 Mb)
1980 г., Габрово
Пътеводителят съдържа 666 анотирани архивни фонда и списък на останалите комплектувани в архива 161 фонда от периода до 1944 г. Информацията е систематизирана по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовно дело; 8. Просвета, бит и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход и колекции. Приложения: Научно-справочен апарат и публикации на ОДА; Именен указател; Указател на географските имена; Въпросно-предметен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Габрово (1944–2014 г.) (PDF 4,50 Mb)
2016 г., Габрово
Поредица „Архивни справочници“, т. 32
Пътеводителят представя съхраняваните в Архива фондове от периода след 1944 г., систематизирани по отраслов принцип в следните раздели: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения и статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. Публикувана е библиография на изданията на ДА – Габрово с документи от обхвата на справочника. Приложени са списъци на неанотираните фондове, на необработените фондове от личен произход и на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"