Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1833–1944)Пътеводител на архивните фондове (1833–1944) (PDF 3,44 Mb)
1975 г., Кюстендил
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит, спестовност и застрахователно дело; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Фондове от личен произход. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1974). 
Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1974). Част ІІ. (PDF 30,06 Mb)
1980 г., Кюстендил
Пътеводителят представя комплектуваните 801 архивни фонда за периода след 1944 г. Информацията за фондовете е систематизирана в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на невключените фондове и частични постъпления; Библиография на публикации на документи; Указател на личните имена; Указател на географските имена


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"