Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1877–1944). 
Част І.Пътеводител по архивните фондове (1877–1944). Част І. (PDF 2,05 Mb)
1979 г., Ловеч
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 408 архивни фонда за периода до 1944 г. Включени са характеристики на 340 фонда, систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Народно стопанство; 3. Просвета и култура; 4. Здравно дело; 5. Религия. След всеки раздел са дадени списъци на частичните постъпления и неанотираните фондове. Приложение: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"