Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 318K Ловешки областен съд, Фирмени дела на фирмопритежатели – Ловеч
1895–1954   |   2 описа   |   180 а.е.
dot фонд 425K Женско благотворително дружество „Благодетел“ – Ловеч
1900–1944   |   2 описа   |   65 а.е.
dot фонд 472K Колекция „Регистри за раждане, женитби и умиране в общините и кметствата на Ловешки окръг“
1830–1947   |   2 описа   |   1396 а.е.
dot фонд 473K Колекция „Емлячни регистри в Ловешки окръг“ – Ловеч
1891–1925   |   1 опис   |   15 а.е.
dot фонд 873 Централна производствена база „Фотолаб“ – филиал Ловеч
1959–2004   |   4 описа   |   5581 а.е.
dot фонд 1302 Хараланов, Христо Йорданов (1924–)
1912–2011   |   2 описа   |   348 а.е.
dot фонд 1368 Стоянова, Тинка Симеонова
1963–2011   |   1 опис   |   39 а.е.