Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 31 Селски общински народен съвет (СОНС) – Земен
1944–2004   |   12 описа   |   439 а.е.
dot фонд 148K Държавни мини „Перник“ – Перник
1898–1964   |   1 опис   |   174 а.е.
dot фонд 163 Градски общински народен съвет (ГОНС) – Перник
1944–2008   |   15 описа   |   1127 а.е.
dot фонд 188 Градски народен съвет (ГНС) – Трън
1944–2004   |   11 описа   |   404 а.е.
dot фонд 284K Брокс, Хелмут Франц (1895–1969)
1910–1966   |   2 описа   |   49 а.е.
dot фонд 372 Градски общински народен съвет (ГОНС) – Радомир
1945–2004   |   12 описа   |   639 а.е.
dot фонд 508 Селски общински народен съвет (СОНС) – с. Ковачевци, Пернишко
1949 – 2008   |   10 описа   |   381 а.е.
dot фонд 993 Николов, Йордан (Данчо) Антонов (1910–1992)
1882–1990   |   1 опис   |   61 а.е.