Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител за архивните фондове (1772–1944). Част І.Пътеводител за архивните фондове (1772–1944). Част І. (PDF 7,91 Mb)
1986 г., Русе
Пътеводителят представя комплектуваните в архива 539 фонда от периода до 1944 г. , систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовност; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване, труд и социални грижи; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Списък на частичните постъпления и неанотираните фондове. Приложения: Списък на употребените съкращения; Именен указател; Указател на географските имена.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"