Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 10,73 Mb)
1986 г., Сливен
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и социални права; 7. Лични фондове. Приложения: Географски указател, Именен указател, Списък на употребените съкращения.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив Сливен 1824 – 1944 г. Второ допълнено издание (PDF 3,81 Mb)
2011 г., Сливен
Пътеводителят представя комплектуваните в Архива фондове за периода от Освобождението до 1944 г. – 414 фонда със 17 774 архивни единици. Най-старият документ е ферманът за построяване на църквата в с. Жеравна от 1824 г. Фондовете са систематизирани в следните раздели: І. Държавна власт и управление; ІІ. Обществено-политически и културен живот; ІІІ. Стопанство – промишленост, селско и горско стопанство; ІV. Просвета; V. Здравеопазване. Спорт; VІ. Религия; VІІ. Лични фондове. Справочният апарат включва: Списък на частичните постъпления, Списък на включените в пътеводителя фондове, Списък на обработените неанотирани фондове, Списък на съкращенията, Списък на издадените от Държавен архив – Сливен инвентарни описи, каталози и сборници, Именен указател, Географски указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"