Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 9K Градско общинско управление – Котел
1895–1947   |   2 описа   |   92 а.е.
dot фонд 16K Околийско управление – Котел
1885–1954   |   3 описа   |   490 а.е.
dot фонд 36K Околийско управление – Сливен
1889–1945   |   3 описа   |   75 а.е.
dot фонд 37K Околийско управление – Нова Загора
1912–1946   |   4 описа   |   198 а.е.
dot фонд 42K Градско общинско управление – Нова Загора
1880–1944   |   3 описа   |   98 а.е.
dot фонд 44K Сливенска митрополия
1864–1959   |   4 описа   |   1799 а.е.
dot фонд 104K Архиерейско наместничество – Котел
1884–1948   |   1 опис   |   73 а.е.
dot фонд 295K Окръжно управление – Сливен
1881–1901   |   1 опис   |   169 а.е.
dot фонд 386K Гудев, Илия Димитров
1882–1959   |   3 описа   |   274 а.е.
dot фонд 925 Арнаудов, Георги Петров (1903–1995)
1849–1997   |   8 описа   |   650 а.е.