Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944)Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944) (PDF 1,45 Mb)
2000 г., Смолян
954-9800-08-3 Поредица „Архивни справочници“. Т. 2.
Пътеводителят е второ допълнено издание на излезлия от печат през 1979 г. „Пътеводител по архивните фондове 1694–1944 г. Част І.“ Представя съхраняваните в архива учрежденски и лични фондове от посочения период. Не са включени частичните постъпления, поради големия им брой. Информацията за отделните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Органи на местното самоуправление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и благоустройство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване и социални грижи; 10. Общиствено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове; 13. Колекции. Приложения: Информация за научно-справочната библиотека на архива; Списък на издадените инвентарни описи, каталози, сборници и биографии от Държавен архив – Смолян; Списък на съкращенията; Списък на чуждите думи, употребени в анотациите на османо-турските документи; Именен указател; Географски указател.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1985). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1985). Част ІІ. (PDF 4,71 Mb)
1993 г., Смолян
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани по отрасловия признак в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане и почивно дело; 6. Лични фондове; 7. Колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Списък на необработените фондове; Списък на съкращенията; Географски указател; Именен указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"