Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1878–1944). Част І.Пътеводител по архивните фондове (1878–1944). Част І. (PDF 5,80 Mb)
1978 г., Хасково
Представя комплектуваните в архива 662 фонда за периода до 1944 г. Анотираните фондове са систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и градско стопанство; 5. Строителство и пътища; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовност; 9. Просвета и култура; 10. Здравеопазване; 11. Обществено-политически живот; 12. Религия. Приложени: Списък на неанотираните фондове, Списък на частичните постъпления, невключени в разделите на пътеводителя; Именен указател; Географски указател; Предметно-тематичен указател; Списък на по-важните теми, за разработването на които са използвани документи на архива.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1978). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1978). Част ІІ. (PDF 12,94 Mb)
1994 г., Хасково
Пътеводителят представя характеристики на 1221 фонда за периода след 1944 г. Невключените в пътеводителя фондове с предимно финансово-счетоводна и несъществена документация са включени в приложен списък. Анотираните фондове са систематизирани по производствено-отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура. 5. Физкултура и спорт. 6. Здравеопазване и социални грижи. 7. Религия. 8. Лични фондове и колекции. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя архивни фондове; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"