Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1839–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1839–1944). Част І. (PDF 9,87 Mb)
1990 г., Шумен
Пътеводителят е допълнено издание на отпечатания през 1965 г. „Кратък пътеводител на документалното богатство на Коларовградски окръг 1816–1944 г. Част І“. Представя архивните фондове от периода до 1944 г., систематизирани по отрасловия признак в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и водно стопанство; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване, социални грижи. Спорт; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове; Географски указател; Именен указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1994). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1994). Част ІІ. (PDF 10,40 Mb)
2000 г., Шумен
Представя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Общественополитически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване и обществено подпомагане; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове в пътеводителя; Географски указател; Именен показател; Списък на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"