Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1834–1944). Част І.Пътеводител на архивните фондове (1834–1944). Част І. (PDF 2,05 Mb)
1980 г., Ямбол
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани по производствено-отраслов признак в следните архиви: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 5. Съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия. Втората част от пътеводителя обхваща личните фондове и колекции. Приложения: Списък на употребените съкращения; Именен указател; Указател на географските имена; Списък на неанотираните фондове; Списък на частичните постъпления, невключени към разделите на пътеводителя.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1977). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1977). Част ІІ. (PDF 21,53 Mb)
1983 г., Ямбол
Пътеводителят представя 569 анотирани фонда и 19 частични постъпления (от общо комплектувани в архива 955 фонда и 34 частични постъпления) от периода след 1944 г., като неанотираните са включени в приложен списък. Систематизирани са в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство. Благоустройство и комунално стопанство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, спестовно, кредитно и застрахователно дело; 9. Просвета, наука и култура; 10. Здравеопазване, обществено осигуряване и подпомагане; 11. Физкултура и спорт; 12. Лични фондове. Приложения: Употребени съкращения; Географски указател; Именен указател; Библиографска справка за изданията на Окръжен държавен архив – Ямбол.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"