YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Инвентарни описи


arrow Инвентарни описи на архивни фондове
dot фонд 42K Околийско управление – Елхово
1899–1946   |   4 описа   |   96 а.е.
dot фонд 55K Градско общинско управление – Ямбол
1893–1944   |   3 описа   |   693 а.е.
dot фонд 56 Градски общински народен съвет (ГОНС) – Ямбол
1944–1998   |   13 описа   |   823 а.е.
dot фонд 57K Селско общинско управление – с. Воден
1895–1950   |   3 описа   |   120 а.е.
dot фонд 66K Околийско управление – Ямбол
1883–1949   |   4 описа   |   149 а.е.
dot фонд 359K Крайчев, Аспарух Тодоров (1901–1988)
1901–1984   |   2 описа   |   161 а.е.
dot фонд 414K Групов фонд „Данъчни регистри от Ямболски окръг“
1895–1944   |   1 опис   |   19 а.е.
dot фонд 736 Окръжен народен съвет (ОНС) – Ямбол
1937–1988   |   10 описа   |   1547 а.е.
dot фонд 864 Градски общински народен съвет (ГОНС) – Стралджа
1970–1997   |   5 описа   |   197 а.е.
dot фонд 923 Стопански химически комбинат (СХК) „Димитър Димов“ – Ямбол
1965–1998   |   6 описа   |   363 а.е.