Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дигитален архив


През 2007 г. Държавна агенция “Архиви” стартира инициатива за създаване на Дигитален архив в рамките на централизирана дългосрочна политика по дигитализация. Основната цел е да се разшири и улесни достъпът до най-ценните архивни документи без да се застрашава тяхното физическо състояние. Дигиталният архив се изгражда като комплекс от взаимосвързани дейности включващи изготвяне на дигитални образи и съответните метаданни, контрол по качеството, съхранение и използване. Всички дейности се извършват в съответствие с единна методическа основа и институционални стандарти, съобразени със съвременните изисквания и най-добрите практики в областта на дигитализацията на архивни документи. Софтуерът за управление на дигиталния архив ще бъде интегрална част от новата информационна система на националните архиви, а метаданните за дигиталните обекти ще са част от базата с архивни описания на системата.
Базата на Дигиталния архив съдържа статични дигитални образи на архивни документи (текстови документи на хартиена основа, архитектурни чертежи, инженерни документи, фотографски материали, картографски документи, документи на кожа) със съответните метаданни. Дигиталните обекти се изготвят в две версии: мастер обекти за дългосрочно съхранение и производни обекти за използване и разпространение.
Публикуваните на страницата на агенцията дигитални копия на архивни документи са от базата на Дигиталния архив. С нарастването на базата новите дигитални обекти периодично ще бъдат добавяни на страницата на агенцията. Публикуваните образи са във файлов формат JPEG и с ниска резолюция, за да бъде облекчено използването им. В някои случаи при ръкописни документи са добавени и текстови транскрипции.
Всеки потребител, който желае да получи дигитални копия на публикуваните дигитални образи с по-висока резолюция и в друг файлов формат (TIFF), може да направи това в съответствие с условията на Наредбата за реда за използване на документи от Националния архивен фонд, Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция “Архиви” и Цените на услугите, предоставени от Държавна агенция “Архиви”.
Освен Дигиталния архив, Държавна агенция “Архиви” подготвя и ще предостави за използване и тематични колекции с дигитални копия на архивни документи, съхранявани в държавните архиви, които ще бъдат публикувани на отделна Интернет страница.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРХИВ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ –
ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР ОБЕКТИ С MICROTEK SCANMAKER 9800XL – РЕФЛЕКСИВНО СКАНИРАНЕ

СХЕМА ЗА НАИМЕНОВАНИЯ НА ФАЙЛОВЕ С ДИГИТАЛНИ ОБРАЗИ ЗА ДИГИТАЛНИ ОБЕКТИ ОТ ДИГИТАЛНИЯ АРХИВ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“


Можете да разгледате дигитализираните изображения към момента на страниците на отделните архиви: