Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Пловдив


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Пловдив, включва като отдели държавните архиви в областните центрове ПловдивПазарджикСмолянКърджали и Хасково. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив –  Пловдив се ръководи  и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Димитър Севов

Контакти
Адрес:
4000 Пловдив
п.к. 432, ул. „Кракра“ № 9-11

Лесен достъп до дирекция РДА - Пловдив с обществен транспорт:
  • автобусна спирка  ПУ „Паисий Хилендарски“: автобус  л. №  4, 37, 44, 99
  • автобусна спирка „Сточна Гара“: автобус л. № 1, 7, 11, 18, 20, 26, 27, 29, 36
Възможности за паркиране: паркиране в „синя зона“ – ул. „Кракра“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – платен

Тел.: (032) 632 233
e-mail: D.Sevov@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG96UNCR75273154636201
Банка: УниКредит Булбанк – Пловдив
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0141