Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители на Централен държавен архив


Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част І. Органи на власт и управление.Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част І. Органи на власт и управление. (PDF 1,71 Mb)
2005 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-49-0 (ч. – 1) Поредица „Архивни справочници“. Т. 8.
Пътеводителят представя архивните фондове на държавните институции и подведомствените им структури в България, съхранявани в бившия ЦДИА и обработени към 2004 г. Приложения: Именен и Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения.Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Част ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения. (PDF 764,02 Kb)
2006 г., Централен държавен архив
ISBN-10: 954-9800-54-7; ISBN-13: 978-954-9800-54-8 Поредица „Архивни справочници“. Т. 11.
Пътеводителят представя архивните фондове на неправителствените – икономически, политически, обществени, професионални, научни, културно-просветни, религиозни и др. организации и учреждения в Княжество (след 1908 г. – Царство) България, както и техни клонове, открити в новоприсъединените земи в Тракия, Македония и Поморавието през 1915–1918 и 1941–1944 г. Включени са и фондовете на българските обществени организации в Цариград през Възраждането и след 1878 г., както и тематичните документални колекции, комплектувани и съхранявани в ЦДА. Приложения: Списък на частичните постъпления; Списък на необработените учрежденски фондове и документални колекции до 1944 г.; Списък на учрежденските фондове и колекции, отчислени от бившия ЦДИА и прехвърлени в други архиви; Именен и Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архивПътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архив (PDF 1,66 Mb)
2003 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-36-9 Поредица „Архивни справочници“. Т. 6.
Пътеводителят е продължение на издадения през 2000 г. „Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив“. Предназначен е както за специалисти историци, така и за широк кръг читатели.
Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Второ допълнено издание.Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. Второ допълнено издание. (PDF 1,30 Mb)
2006 г., Централен държавен архив
ISBN 954-9800-10-5 Поредица „Архивни справочници“. Т. 1.
Пътеводителят е второ допълнено издание на отпечатания през 2000 г. справочник. Представя документалните материали на бившия Централен партиен архив на БКП, предадени на съхранение в ЦДА. Пътеводителят е предназначен както за специалисти, така и за широк кръг читатели.
Пътеводител по фондовете на Централния държавен архив на НРБПътеводител по фондовете на Централния държавен архив на НРБ (PDF 16,56 Mb)
1975 г., Централен държавен архив
Пътеводителят представя архивните фондове (539 броя комплектувани към 1975 г.) с национално значение за периода след 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Висши органи на държавна власт; 2. Органи на съда и прокуратурата; 3. Планиране, държавен, обществен контрол и статистика; 4. Народно стопанство; 5. Просвета, наука, изкуство и култура; 6. Народно здраве, социални грижи, физкултура, спорт; 7. Финанси, банково и застрахователно дело; 8. Обществено-политически организации, професионални съюзи и др. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя фондове; Именен указател; Указател на географските имена; Въпросно-предметен указател; Списък на заглавия на публикувани документи и прегледи по документални материали, съхранявани в ЦДА на НРБ.
 Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в Централния държавен архив. Част І (А – Й). (PDF 2,96 Mb)
2011 г., Централен държавен архив
ISBN 978-954-9800-96-8 Поредица „Архивни справочници“. Т. 17.
Пътеводителят е първа част и обхваща лицата-фондообразуватели от „А“ до „Й“. Представя съхраняваните в архива обработени лични фондове, без тези от бившия Централен партиен архив на БКП, които са включени в „Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив“. Информацията е систематизирана по азбучен ред на наименованието на фонда (по принцип фамилията на фондообразувателя). Приложения: Списък на съкращенията; Списък на фондовете, включени с характеристики в пътеводителя; Списък на неанотираните фондове; Списък на необработените фондове; Списък на фондообразуватели на ЦДА с постъпления в други архиви; Географски указател; Именен указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"