Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дигитален архив


12000001ЦДАфонд 284Kопис 1а.е. 132лист 1-16
Българо-турски протокол за признаване на Независимостта на България от Османската империя. 6 апр. 1909 г.
  виж всички 29 изображения на документа        
12000002ЦДАфонд 284Kопис 2а.е. 133лист 1-21
Договор между България и Компанията на Източните железници. 13/26 апр. 1909 г. – 17 май 1909 г.
  виж всички 31 изображения на документа        
12000003ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 1лист 28
Писмо от д-р Л. Томанович, министър-председател и министър на външните работи на Черна гора, до д-р Недялко Колушев, български дипломатически агент в Цетинe, в подкрепа на Независимостта на България и с поздравление към цар Фердинанд І и българския народ. 23 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000004ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 1лист 37
Телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически представители в чужбина за провъзгласената на 22 септември в Търново Независимост на България. [22 септ.]/5 окт. 1908 г.

12000005ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 2лист 1
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Фердинанд І, за обсъждането от делегатите на Младотурските комитети в Цариград на въпроса за провъзгласяване на Независимостта от България. 17 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000006ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 2лист 7
Писмо от [ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията], до княз Фердинанд І, за липсата на официална покана за българския дипломатически агент в Цариград Иван Ст. Гешов за официалния прием по повод рождения ден на султана поради васалния статут на България спрямо Османската империя. [юли 1908 г.]

12000007ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 2лист 31-32
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до княз Фердинанд І, за предоставеното му от турския комисар в София писмо от великия везир за министър-председателя Александър Малинов относно „инцидента Гешов" и за връчената от комисаря на Паприков нота за експлоатацията от България на Източните железници. 11 септ. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000008ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 2
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за постигнато съгласие между великите сили за свикване на конференция с участие на представители на балканските държави за разрешаване на Балканската криза. 30 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000009ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 7
Шифрована телеграма от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведено заседание на Балканския комитет по повод Балканската криза и за получено от Добрев писмо от Ноел Бъкстон с подкрепа за България и с препоръка към правителството за предприемане на необходимите действия за запазване на мира. 1 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000010ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 10
Окръжно от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически представители в Париж, Лондон, Букурещ, Цариград, Санкт Петербург, Атина, Рим, Белград, Виена, Берлин, Будапеща и Цетине с опровержение на публикуваното от в. „Matin" известие за отправен от Българското правителството ултиматум към Османската империя за признаване на Независимостта в тридневен срок и за мобилизация на Българската армия. 1 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000011ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист
Рапорт от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отзвука във Великобритания от прокламираната Независимост на България. 28 септ. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000012ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 30
Шифрована телеграма от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за съгласието на Великобритания, Русия и Франция за признаване срещу парични компенсации на Независимостта на България и присъединяването на Босна и Херцеговина към Австро-Унгария и на о. Крит към Гърция. 2 окт. 1908 г.

12000013ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 44
Шифрована телеграма от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, с темите в програмата на конференцията на великите сили, сред които: отмяна на членове от Берлинския договор (1878), отмяна на капитулационния режим, гранични ректификации и разширяване правата на крайдунавските държави в Международната дунавска комисия. 3 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000014ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 45
Шифрована телеграма от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за постигнато споразумение между Русия и Великобритания за свикване на международна конференция за обсъждане на Балканската криза. 3 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000015ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 54-56
Рапорт от Михаил Сарафов, български дипломатически агент във Виена, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отзука в Австро-Унгария от провъзгласената Независимост на България и с акценти от тронното слово на император Франц Йосиф І и експозето на министъра на външните работи Алоис Лекса барон фон Ерентал, произнесени пред делегациите в Будапеща. 2 окт. 1908 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
12000016ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 59-61
Рапорт от д-р Недялко Колушев, български дипломатически агент в Цетине, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отзука в Черна гора от провъзгласената Независимост в България, за изказаната подкрепата от черногорското княжеско семейство и проведените манифестации в подкрепа на Търновския акт. 26 септ. 1908 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
12000017ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 67
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, за готовността на Българското правителство да предприеме необходимите действия за предотвратяване на евентуален въоръжен конфликт с Османската империя и с подкрепата за младотурците. 4 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000018ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 69
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до ген.-майор Никифор Никифоров, български дипломатически агент в Берлин, с разяснение на причините, довели до провъзгласяването на Независимостта и отхвърляне на васалитета, за липсата на агресивни намерения спрямо Османската империя и с желание за уреждане на железопътния въпрос със споразумение, без финансови компесации към империята. 4 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000019ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 82-83
Рапорт от Димитър Ризов, български дипломатически агент в Рим, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отзвука в Италия от провъзгласената Независимост на България и негативната реакция към анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария. 1 окт. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000020ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 86-88
Писмо от Живко Добрев, управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за получено от него и приложено писмо от Ноел Бъкстон, председател на Балканския комитет, с препоръка за необходимостта от предотвратяване избухването на въоръжен конфликт и за запазване на мира на Балканите. 1 окт. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000021ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 130
[Шифрована телеграма] от Петър Димитров и Иван Стоянович, делегати на Българското правителство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведена среща с великия везир и изказаната от него готовност за двустранни преговори за признаване на Независимостта на Северна България със запазване на статута на Източна Румелия и парична компенсация от страна на България, предложения, отхвърлени от делегатите като неприемлива база за преговори. 7 окт. 1908 г.

12000022ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 146-147
Шифрована телеграма от Петър Димитров и Иван Стоянович, делегати на Българското правителство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за предложението на великия везир за обсъждане на въпроса за Независимостта, отделно от този за Източните железници, с назначен от Българското правителство делегат на основа предварително декларирано от България съгласие за изплащане на румелийския капитулационен трибут и за изказаното от великия везир опасение за избухване на въоръжен конфликт в Европа, който ще засегне и Балканския полуостров. [8 окт. 1908 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
12000023ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 155
[Шифрована телеграма] от [ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията], до Петър Димитров, делегат на Българското правителство в Цариград, за съгласието на Българското правителството за изпращане на специален делегат за преговори с Османската империя при условие, че не се повдига въпросът за румелийския капитулационен трибут. 8 окт. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000024ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 161
Рапорт от Петър Димитров и Иван Стоянович, делегати на Българското правителство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за прекратяване на мисията на двамата делегати в отговор на решението на Министерския съвет на Османската империя за сформиране на комисия от делегати на империята, България и Компанията на Източните железници за уреждане на железопътния въпрос и упълномощаване на великия везир да преговаря с България за признаване на Независимостта на базата на капитулационния румелийски трибут. [9 окт. 1908 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
12000025ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 203-205
Рапорт от Минчо Несторов, управляващ Българското дипломатическо агентство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за публикуваното във в. „Икдам“ интервю с Александър Малинов, министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, за водените преговори между България и Османската империя. 13 окт. 1908 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
12000026ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 216-228
Инструкция от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Димитър Цоков, български дипломатически агент в Петербург, с опровержение на изказани мнения за предварителна договореност между България и Австро-Унгария за обявяване на Независимостта и за основните акценти в българската външна политика. 16 окт. 1908 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
12000027ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 236
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически агенти за направените пред Българското правителство постъпки от дипломатическите представители на Великобритания, Франция, Русия, Германия и Италия за получаване на гаранции за миролюбива политика и за започване на преговори с Османската империя и декларираната от България липсата на агресивни намерения спрямо империята. 16 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000028ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 250-251
Писмо от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Българските дипломатически агентства в Париж, Виена, Берлин, Лондон, Рим и Петербург за изпращането в Цариград на Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието, като делегат на Българското правителство за подновяване на преговорите с Османската империя. 18 окт. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000029ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 270
Шифрована телеграма от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отправените от турска страна финансови предложения и изказаното желание за проучване и на железопътния въпрос. 20 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000030ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 276
Шифрована телеграма от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведена среща във Везирата за обсъждане на въпроса с Източните железници, на която са представени и исканията на Компанията на Източните железниците. 21 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000031ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 296-297
Писмо от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Българските дипломатически агентства в Лондон, Париж, Виена, Берлин, Санкт Петербург, Рим за хода на преговорите с Османската империя и с разяснение на българската позиция. 23 окт. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000032ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 298
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство в Цариград, с инструкция за предприемане на постъпки пред посланиците на великите сили в Цариград за съдействие с цел ускоряване на преговорите с Османската империя. 23 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000033ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 5лист 324
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство в Цариград, за позицията на Българското правителство по железопътния въпрос. 24 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000034ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 4-6
Рапорт от Панчо Хаджимишев, временно управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Великобритания за водените преговори между България и Османската империя и с подкрепа за финансовите претенциите на империята. 30 окт. 1908 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
12000035ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 15-16
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство за преговорите в Цариград, с инструкция за продължаване на преговорите с Османската империя по железопътния въпрос и за признаване на Независимостта при изплащане от България на румелийския трибут, от който да се приспаднат задълженията на Османската империя към България или чрез обсъждане на всички проблеми от международна конференция. 5 ноем. 1908 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
12000036ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 21-23
Рапорт от д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведени разговори във връзка с отправеното от България искане за съдействие от Франция за ускоряване на българо-турските преговори и по финансовата страна на преговорите. 3 ноем. 1908 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
12000037ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 31
Рапорт от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за получените отговори от Австро-Унгария и Османската империя на руската нота за свикване на международна конференция за разрешаване на Балканската криза и за позицията на великите сили за необходимостта от постигане на двустранно споразумение между България и Османската империя и допълнително уреждане на финансовите въпроси от международна комисия. 7 ноем. 1908 г.

12000038ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 36
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, за готовността на България да изплати на Османската империя компенсация за съоръженията на Източните железници и румелийския капитулационен дълг, от който да се приспаднат задълженията на Османската империя към България, срещу признаване на Независимостта и позицията на България за формална санкция на споразумението при необходимост от международна конференция. 9 ноем. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000039ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 88
Писмо от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Михаил Сарафов, български дипломатически агент във Виена, с опровержение на изказаните мнения за наличие на спогодба между България и Австро-Унгария за съгласувано обявяване на Независимостта и анексията на Босна и Херцеговина. 23 ноем. 1908 г.

12000040ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 92-93
Рапорт от д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведен разговор с Пол Камбон, министър на външните работи на Франция, за трудностите за свикване на международна конференция поради разногласия в позициите на великите сили. 19 ноем. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000041ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 94-98
Рапорт от Панчо Хаджимишев, временно управляващ Българското дипломатическо агентство в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за проведен разговор със сър Едуард Грей, министър на външните работи на Великобритания, за хода на българо-турските преговори и с препоръка за тяхното скорошно финализиране. 20 [ноем.]/ 3 дек. 1908 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
12000042ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 100-101
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за изказаната от руските управляващи кръгове препоръка за скорошно приключване на преговорите между България и Османската империя и с подкрепа за намерението на Българското правителство да връчи мемоар на великите сили за изясняване на българската позиция в преговорния процес. 25 ноем. 1908 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000043ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 131-140
Окръжно от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически агенти в Париж, Лондон, Санкт Петербург, Берлин, Виена, Рим и Цариград за позицията на България в преговорите с Османската империя за признаване на Независимостта. 9 дек. 1908 г.
  виж всички 19 изображения на документа        
12000044ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 144-145
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически агенти в столиците на великите сили с приложен препис от вербалната нота, връчена от ген.-лейт. Паприков на дипломатическите представители на великите сили в София, с разяснение на позицията на Българското правителство за обявяването на Независимостта, с опровержение на твърденията за наличие на предварителна договореност с Австро-Унгария и с анализ за хода на преговорния процес с Османската империя. 9 дек. 1908 г.
  виж всички 6 изображения на документа        
12000045ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 209а-211
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, за готовността на Българското правителство за подновяване на преговорите с Османската империя с цел постигане на споразумение и с молба за съдействие и подкрепа от Русия. 24 дек. 1908 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
12000046ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 253-255
Рапорт от д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за желанието на Великобритания, Русия и Франция за постигане на споразумение, удовлетворяващо и България, и Османската империя, с изказани гаранции от страна на Франция за финансовата стабилност на България. 24 дек. 1908 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
12000047ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 6лист 272
Шифрована телеграма от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство за преговорите в Цариград, до Александър Малинов, министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, за насрочена среща за подновяване на преговорите между България и Османската империя за признаване на Независимостта. 29 март 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000048ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 83
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически представители във Виена, Букурещ, Париж, Лондон, Берлин, Белград, Санкт Петербург, Атина, Цариград, Цетине и Рим за направени постъпки от Османската империя пред посланиците на великите сили в Цариград за ректификация на българо-турската граница, за предприетото от България увеличение на състава на Осма дивизия като превантивна мярка за предотвратяване на въоръжен сблъсък по границата и с декларираното желание на България за запазване на мира. 12 ян. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000049ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 100
Шифрована телеграма от д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за направените постъпки от посланиците на Франция, Русия и Великобритания в Цариград пред Османската империя за оттегляне от преговорите на въпроса за ректификация на българо-турската граница. 14 ян. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000050ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 124-125
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически представители във Виена, Рим, Берлин, Санкт Петербург, Париж и Лондон за получена телеграма от великия везир за изясняване мотивите на Османската империя за повдигане на въпроса за ректификация на българо-турската граница и с инструкция за информиране на правителствата, към които дипломатите са акредитирани, за готовността на България да изплати финансова компенсация на Османската империя и с желание за признаване на Независимостта във възможно най-кратък срок. 15 ян. 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000051ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 143-149
Рапорт от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Русия за хода на преговорите между Османската империя и България. 16 ян. 1909 г.
  виж всички 14 изображения на документа        
12000052ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 156
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за предложението на Русия да предостави на България в заем сумата, която тя трябва да изплати на Османската империя. 17 ян. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000053ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 170
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически агенти в Париж и Лондон за съгласието на България да приеме руското финансово предложение и с молба да бъдат информирани по този въпрос дипломатическите представители на Великобритания и Франция в София. 19 ян. 1909 г.

12000054ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 197
Шифрована телеграма от Минчо Несторов, управляващ Българското дипломатическо агентство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за принципното съгласие на Османската империя с финансовото предложение на Русия. 24 ян. 1909 г.

12000055ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 8лист 223-225
Рапорт от Андрей Тошев, български дипломатически агент в Белград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за отзвука в Сърбия от финансовото предложение на Русия към България като база за постигане споразумение между България и Османската империя за признаване на Независимостта и с анализ за балканската политика на Русия. 28 ян. 1909 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
12000056ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 8-9
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до българските дипломатически агенти в Санкт Петербург, Лондон и Париж за позицията на Българското правителство, че принципното съгласие на великите сили с руското финансово предложение, превръща въпроса за признаване на Независимостта от двустранен – между България и Османската империя, в многостранен – между империята и великите сили. 4 февр. 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000057ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 13
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за решението на Русия да признае Българската независимост, за което са уведомени английският, френският и турският посланици в Санкт Петербург. 5 февр. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000058ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 22-23
Шифрована телеграма от Панчо Хаджимишев, български дипломатически агент в Лондон, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Великобритания, че признаването на Българската независимост трябва да стане едновременно от всички държави, подписали Берлинския договор (1878). 6 февр. 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000059ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 25
Шифрована телеграма от д-р Димитър Станчов, български дипломатически агент в Париж, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Франция, че признаването на Българската независимост трябва да стане след подписването на руско-турското съглашение. 7 февр. 1909 г.

12000060ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 29-30
Шифрована телеграма от Минчо Несторов, управляващ Българското дипломатическо агентство в Цариград, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за предстоящо посещение на цар Фердинанд І в Русия за погребението на великия княз Владимир и за приемът му с почести, подобаващи за титлата му на суверен. 7 февр. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000061ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 58-59
Рапорт от Михаил Сарафов, български дипломатически агент във Виена, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Австро-Унгария да признае Българската независимост след подписване на споразумение между България и Османската империя и компенсирането на Компанията на Източните железници. 12 февр. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000062ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 86-87
Рапорт от ген.-майор Никифор Никифоров, български дипломатически агент в Берлин, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позицията на Германия, подкрепена от Австро-Унгария, за изплащане от България на парично обезщетение на Компанията на Източните железници. 21 февр. 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000063ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 90
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за хода на преговорите в Санкт Петербург между Османската империя и Русия. 23 февр. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000064ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 105-106
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за позициите на Русия и Османската империя за необходимостта от скорошно признаване на Българската независимост, при спазване на принципа за общо решение на великите силите за промяна на подписан от тях международен договор. 27 февр. 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000065ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 114
Шифрована телеграма от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, с инструкция да информира руското правителство за подписания в Цариград протокол между България и Компанията на Източните железници. София. Оригинал. Ръкопис. Бланка. 1 март 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000066ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 9лист 117
Шифрована телеграма от Димитър Цоков, български дипломатически агент в Санкт Петербург, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, за подписаните споразумение и протокол между Османската империя и Русия, за задължението на Османската империя да признае Българската независимост и с препоръка Българското правителство да изпрати своя делегат Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието, в Цариград за подновяване на преговорите. 3 март 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000067ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 10лист 67-67а
Шифрована телеграма от Александър Малинов, министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, до Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието и делегат на Българското правителство за преговорите в Цариград, за хода на преговорите между България и Русия в Санкт Петербург и за неприемливата за България формулировка в Руско-турския протокол за финансовите й задължения. 21 март 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000068ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 10лист 81
Шифрована телеграма от Александър Малинов, министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, до ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията и делегат на Българското правителство за преговорите в Санкт Петербург, за желанието на цар Фердинанд І и на правителството за признаване на Независимостта на България преди Великден. 23 март 1909 г.

12000069ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 10лист 88
[Шифрована телеграма] от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията и делегат на Българското правителство за преговорите в Санкт Петербург, до Българското дипломатическо агентство в Цариград за несъгласието на Българското правителство с предложението на Франция за признаване на Независимостта на България и допълнително уреждане на спорните въпроси между Османската империя и България чрез арбитраж. 24 март 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000070ЦДАфонд 176Kопис 2а.е. 10лист 100-101
[Шифрована телеграма] от ген.-майор Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията и Иван Салабашев, министър на финансите, делегати на Българското правителство за преговорите в Санкт Петербург, до Александър Малинов, министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията, с мнение за хода на преговорния процес. 25 март 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000071ЦДАфонд 176Kопис 18а.е. 2341лист 19-20
Указ на цар Фердинанд І за повишаване ранга на българските дипломотически агентства в легации и на дипломатическите агенти в пълномощни министри и извънредни пратеници, определяне делението на легациите на степени и на титулярите им на класове. 21 май 1909 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000072ЦДАфонд 176Kопис 18а.е. 2341лист 21-22
Доклад от ген.-лейт. Стефан Паприков, министър на външните работи и на изповеданията, до цар Фердинанд І за необходимостта след признаването на Независимостта от повишаване ранга на българските дипломатически агентства в легации и на дипломатическите агенти в пълномощни министри и извънредни пратеници, определяне делението на легациите на степени и на титулярите им на класове. 21 май 1909 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000073ЦДАфонд 52Kопис 1а.е. 163лист 1
Писмо от министерство на войната до генерал Рачо Петров за назначаването му за генерал-губернатор в Първа инспекционна област при мобилизация за война с Турция. 3 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000074ЦДАфонд 252Kопис 1а.е. 202лист 1-4
Писмо от Андрей Ляпчев, министър на търговията и земеделието, български пратеник в Цариград, до Ст. Паприков, министър на външните работи и изповеданията, за българските условия при преговорите с турското правителство за признаване на Независимостта на България. 14 ноем. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000075ЦДАфонд 252Kопис 3а.е. 23лист 1
Снимка на Андрей Ляпчев. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото „Димитър Карастоянов", 20/26 см. 1914 г.

12000076ЦДАфонд 252Kопис 3а.е. 23лист 8
Снимка на Андрей Ляпчев. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото „Русейски – фотограф. Дипломиран за изкуство". 12,5/17 см. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000077ЦДАфонд 252Kопис 3а.е. 23лист 2
Снимка на Андрей Ляпчев. Полуфигура. Цивилно облекло. 18/24 см. Б. д.

12000078ЦДАфонд 1599Kопис 1а.е. 1330лист 8-9
Писмо от д-р Тодор Гатев, адвокат, до Иван Андонов с впечатления от обявяването на Независимостта на България и очаквания за отзвука от събитието. 23 септ. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000079ЦДАфонд 1599Kопис 1а.е. 1330лист 10
Писмо от д-р Тодор Гатев, адвокат, до Иван Андонов с препоръка да не пътува до София за поддръжка на цар Фердинанд във връзка с обявяване на Независимостта и с молба за събирането на сумите за вестник „Свобода" от абонатите в Пловдивско. 5 окт. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000080ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 417лист 65
Снимка на д-р Константин Стоилов с униформата на дипломат. Полуфигура. Фото „Д. А. Карастоянов". 12/19 см. [1901 г.]
  виж всички 2 изображения на документа        
12000081ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 75лист 48
Телеграма от Григор Начович, министър на външните работи, до д-р Константин Стоилов, министър-председател, за отношението на великите сили и турското правителство към идеята за обявяване на независимост на България и с препоръката за продължаване мисията по избора на княз Фердинанд. 8 апр. 1887 г.

12000082ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 267лист 14
Телеграма от Димитър Станчов до д-р Константин Стоилов, министър на външните дела и изповеданията, за намерението на турския посланик във Виена да представи Димитър Станчов на австрийския император като дипломатически представител на Княжество България във Виена. 18 апр. 1896 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000083ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 188лист 1-11
Рапорт от Малаки Георгиев, български дипломатически агент във Виена до министър-председателя д-р Константин Стоилов за положението в Сърбия, водените от него разговори с дипломатически представители в Белград, за положението на Балканите, отношението на великите сили, включително и за носещите се слухове за провъзгласяване на България за независима държава. 17–18 юли 1897 г.
  виж всички 11 изображения на документа        
12000084ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 288лист 1-13
Доклад от Димитър Станчов, дипломатически представител на България в Санкт Петербург, до д-р Константин Стоилов, министър-председател, за разговорите си с руския външен министър граф Муравьов, за създаване на автономна провиниция Македония, извоюване на бератите, независимостта на българското княжество и задачите на руския представител в София г-н Бахметиев. 26 апр. 1897 г.
  виж всички 13 изображения на документа        
12000085ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 306лист 1-2
Шифрована телеграма от д-р Константин Стоилов, министър-председател, до д-р Х. Сърмаджиев, дипломатически представител на България във Виена, за проучване мнението на официалните кръгове в Австро-Унгария, на предложения от българския дипломатически представител в Цариград проект, за признаване независимостта на България от Турция и провъзгласяване на Македония като привилегирована провинция. 22 апр. 1897 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
12000086ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 284лист 2-20
Писмо от д-р Константин Стоилов, министър-председател, до д-р Димитър Станчов, дипломатически представител на България в Санкт-Петербург, за българо-сръбските отношения, проблемите на Балканите, отношението на Европа към Турция, за българското влияние в Македония, за разговора между българския дипломат Х. Сърмаджиев и г-н Лозе, френския дипломатически представител във Виена, който предлага българите да искат от Високата порта признаване на княз Фердинанд за цар, за доставка на руско оръжие за България. 5/17 апр. 1897 г.
  виж всички 19 изображения на документа        
12000087ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 387лист 117-120
Препис на писмото от д-р Константин Стоилов, министър на правосъдието, до Григор Начович, министър на външните дела и изповеданията, за програмата на правителството, която включва като втора стъпка след Съединението, обявяване на независимостта на България и която е условие за преизбирането на княз Александър на българския престол. 22 март 1887 г. Виена. Препис. Машинопис. Български език. 22 март 1887 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000088ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 387лист 135
Препис на шифрованата телеграма от Григор Начович, министър на външните дела и изповеданията, до д-р Константин Стоилов, министър на правосъдието, за съдържанието на телеграмата от д-р Георги Вълкович, дипломатически представител на България в Цариград, за реакцията на турското правителство при евентуално провъзгласяване на независимостта на България и за отказа на българското правителство от този план. 8 апр. 1887 г. София. Препис. Машинопис. Български език. 8 апр. 1887 г.

12000089ЦДАфонд 1880Kопис 1а.е. 16лист 7-12
Рапорт от Иван Стефанов Гешов, дипломатически представител на България в Цариград, до княз Фердинанд, за дипломатическото съдействие на великите сили към строежа на жп линията Кюстендил – Куманово, отношението на Турция към този проект и с препоръка за продължаване на преговорите между Княжество България и турската държава за отдаването концесия на строежа. 10 май 1908 г.
  виж всички 12 изображения на документа        
12000090ЦДАфонд 1880Kопис 1а.е. 66алист 3-4
Писмо от Иван Стефанов Гешов, български дипломатически представител в Цариград, до съпругата му, за радостта, с която посреща обявяването на Независимостта на България и неговата роля за това събитие. 22 септ. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000091ЦДАфонд 1880Kопис 1а.е. 66алист 1-2
Писмо от Иван Стефанов Гешов, дипломатически представител на България в Цариград, до съпругата му за проблемите на българското правителство, свързани със завземането на Източните железници от България и перспективите за обявяване на независимост. 20 септ. 1908 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000092ЦДАфонд 143Kопис 1а.е. 109лист 1-9
Статия от Леон де Шлумески (Leon de Chlumecky), депутат в Моравския лантаг, „Балканските проблеми и австро-унгарската политика" ("Le Probleme balkanique et la politique austro-hongroise"), публикувана в „La Gr. Revue". 10 септ. 1908 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
12000093ЦДАфонд 143Kопис 1а.е. 11лист 1
Пощенска картичка с изглед от Търново, изпратена от Н.[неустановено лице] до Димитър Станчов, български дипломатически представител в Париж, в която се съобщава за провъзгласяването на България за независима държава. Фото „Цв. Ферманджиев". 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000094ЦДАфонд 143Kопис 1а.е. 11лист 2
Пощенска картичка с изглед от Търново, изппратена от Н. [неустановено лице] до Димитър Станчов, български дипломатически представител в Париж, в която съобщава за провъзгласяването на България за независима държава. Фото „Цв. Ферманджиев". 22 септ. 1908 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000095ЦДАфонд 1303Kопис 1а.е. 3лист 1-99
Спомени на Никола Мушанов, министър от правителството на Ал. Малинов, за дните преди и след обявяване на Независимостта през 1908 г. [1948 г.]
  виж всички 116 изображения на документа        
12000096ЦДАфонд 1303Kопис 1а.е. 122лист 10
Снимка на Никола Мушанов. Полуфигура. Цивилно облекло. Фото „Verlag Scherl“ 10,5/15,5 см. Б. д.
  виж всички 2 изображения на документа        
12000097ЦДАфонд 1303Kопис 1а.е. 131лист 1
Групова снимка на правителството на Александър Малинов с цар Фердинанд пред двореца „Царска Бистрица". Отляво на дясно: Михаил Такев, Иван Салабашев, Александър Малинов, ген. Паприков, цар Фердинанд в самоковска носия, Никола Мушанов, ген. Данаил Николаев, Андрей Ляпчев, Т. Кръстев. Цели фигури. Фото „Братя Хр. Кацарови" – Самоков. 16/11 см. [3 окт.] 1908 г.

12000098ЦДАфонд 173Kопис 6а.е. 3139лист 1
Снимка на Александър Малинов. Портрет. Фото [Tcancov]. 70/56 см. 1931 г.

12000099ЦДАфонд 600Kопис 3а.е. 253лист 17-18
Писмо от Григор Начович, министър на външните дела и изповеданията, до министър-председателя д-р Константин Стоилов, за слуховете и интригите около миропомазването на престолонаследника и мнението му за проблемите, свързани с повдигане въпроса за независимостта на България. 29 окт. 1895 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
12000100ЦДАфонд 1599Kопис 1а.е. 1132лист 1
Апел към българското гражданство за провъзгласяване на Независимостта на България, подписан от ген. Кр. Маринов, председател на Български туземски комитет. 11 септ. 1908 г.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   >