fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Проекти


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд


Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на меморандум за разбирателство в областта на архивите между Правителството на Алжирската Демократична и Народна Република и Правителството на Република България
Период на обществена консултация: 15 март – 15 април 2018 г.
 

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на анекс към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет на Република България и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“ и проекта на доклад
Период на обществена консултация: 21 март – 21 април 2018 г.
21.03.2018