Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – МОНТАНА
 
Държавен архив – Монтана е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Монтанска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1963 г. на административно подчинение на Окръжен народен съвет. От 1988 г. е в структурата на Община – Михайловград (Монтана). През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за микрофилмиране, консервация и реставрация на документи, изложбена зала. В научно-справочната библиотека към са заведени 8504 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1980 г. архивът се настанява в нова специализирана сграда.
През годините ръководители на архива са били: Георги Йорданов (1963–1983), Лалка Методиева (1984–1990), Йордан Герасимов (1990–1999), Пламка Бошнякова (1999–2010), Красимира Цолова (2010–2014).

Архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – І степен получай 25 години от неговото създаване.
Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив –Враца, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Монтана. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 171.35 линейни метра – 856 фонда с 16 564 архивни единици, 897 спомена, 477 частични постъпления и 439 снимки.

Общата фондовата наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 1894.55 линейни метра с 3012 архивни фонда (2825 учрежденски и 187 лични) и общ брой  183 713 архивни единици, 661 частични постъпления и 1462 спомена. Застрахователният фонд се състои от 1 231 658 кадъра негатив и  1 115 115 кадъра позитив.


Началник отдел: Ангелина Емилова

Контакти
Адрес:
гр. Монтана, 3400
бул. “Трети март” № 38

Лесен достъп до архива:
  • няма обществен транспорт, който да свързва автогарата и архива;
  • автобус № 6 свързва вътрешността на града и архива, спирка на ул. „Генерал Столетов“ № 1
Възможности за паркиране: паркинг на ул. Генерал Столетов № 1 до магазин Богат беден


тел. (096)301106 – началник отдел
        (096)301105 – читалня 
GSM: 0889501138
e-mail: montana@archives.government.bg