Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПАЗАРДЖИК
 
Държавен архив – Пазарджик е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пазарджишка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1960 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Пазарджик на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пазарджик, от 1988 г. е в структурата на Община – Пазарджик.През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала с постоянна експозиция на поета Теодор Траянов.  В научно-справочната библиотека са заведени 1750 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1981г. архивът се помещава в новопостроена сграда, предназначена за нуждите на Окръжен държавен архив – Пазарджик, с работни помещения, кабинети, читалня, библиотека и архивохранилища за наличния документален масив.

През годините ръководители на архива са били: Мария Шишиньова (1960–1969); Цветан Д. Гиздов (1969–1985); Атанас Икономов (1986–1994); Димитър Трендафилов (1994–1997); Надка Митрева (1997–1999), Венета Бабачева (1999–2014); Мария Керезова (2014–2015).
Архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – І степен през 1985 г.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Пловдив, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Пазарджик. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 815 фонда с 22 943 архивни единици (365.78 линейни метра), 2971 спомена и 33 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 2009.71 линейни метра с 2866 архивни фонда  (2689 учрежденски и 177 лични) с общ брой 160 489 архивни единици (включително от Партийния архив), 859 частични постъпления с 971 архивни единици и 3559 спомена. Застрахователният фонд се състои от  585  ролки с  439 363 кадъра негатив.


Началник отдел: Ненка Иванова
 


Контакти
Адрес:
гр. Пазарджик,  4400
ул.“Св. Иван Рилски” №  5 
до болница „Хигия“

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Пощата“ („Младежки дом“): тролейбус л. № 1 и № 1Е; автобус л. № 10 в посока кв. „Запад“
  • спирка „Бул. България“: автобус № 10 в посока МБАЛ – Пазарджик
  • спирка „Пазара“: автобус л. № 13 и № 13А
Възможности за паркиране:
  • паркинг на МБАЛ „Хигия“ – платен
  • паркинг пред хотел „Тракия“ – платен
тел. (034)444438 – началник отдел
        (034)444432 – читалня
GSM 0884650508
факс (034)444432
e-mail: pazardzhik@archives.government.bg