fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
 
Изследователска дейност на ученици от Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ по проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ на ДА „Архиви“
28.06.2018
>>
Пресконференция за стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви“ – „Европейци и великотърновци учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“
28.06.2018
На 27.06.2018 г. от 11:30 часа в зала № 314 на Областна администрация – Велико Търново се проведе пресконференция, организирана от отдел „Дъжавен архив“ – Велико Търново, на която се обяви старта на проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“. Проектът  се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.>>
Информационен ден за отчитане резултатите от изпълнението на проекта „Експрезионизмът. Вечният танц на живота“
21.04.2016
>>
Председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р М. Груев посети Норвегия
21.04.2016
>>
Информационни срещи по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота”
29.03.2016
>>
Заключителна пресконференция по проект
30.11.2015
“Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”>>
Изложба “Експресионизмът. Вечният танц на живота”
26.11.2015
На 24 ноември 2015 г. в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” беше открита изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота”, реализирана в резултат на изпълнението на проект с едноименното заглавие по Малка грантова схема на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.>>
В Ахтопол се проведе симпозиум “Експресионизмът днес”
14.10.2015
в изпълнение на дейност 2 от проект “Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.>>
Начална пресконференция по повод стартиралия проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
11.09.2015
>>
Начална пресконференция по проект: „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
04.09.2015
>>
Държавна агенция „Архиви“ започна работа по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
27.05.2015
>>
Избор на одитор по проект „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“
17.12.2014
>>
Проект „Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи, за целите на автоматизиран обмен на информация и данни“
11.12.2014
>>
Проект “Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи за целите на автоматизиран обмен на информация и данни”
20.11.2014
>>
Заключителна пресконференция по проект
29.07.2014
>>
Пресконференция по повод старта на проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване,чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и
22.07.2014
>>
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
07.07.2014
>>
Държавна агенция „Архиви” отправя покана по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
13.05.2014
до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: “Изготвяне на задание за разработване, тестване и внедряване на нова функционалност към ИСДА за предоставяне на е-услуги по проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)” >>
Проект за подобряване качеството на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация
27.02.2014
>>
Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект “Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви”
06.01.2014
>>
1  2   >