Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 690 изображения на документа
 
виж всички 192 изображения на документа
 
виж всички 178 изображения на документа
 
виж всички 16 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 Ферман от султан Абдул Меджид по повод молбата на Цариградския патриарх за потвърждаване правата на Търновския митрополит Неофит и свещениците в епархията относно свободното изпълнение на религиозните обреди. 1849 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 805К, оп. 1, а.е. 43, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 Бележник на отец Матей Преображенски (Моно Петров Сеизмонов) с автобиографични сведения и летописни бележки, молитвени слова, напътствия и повествования. Февр. 1853-1855 г. Оригинал. Ръкопис. Новобългарски език.
ф. 21К, оп. 1, а.е. 95а, л. 1?119. Особено ценен
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 19 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 101 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 35 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 66 изображения на документа
 
виж всички 36 изображения на документа