Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
8План на Видин от 1730 г. Оригинал. Нем. ез.
ф. 1306, оп. 1, а.е. 1, л. 1. Уникален

виж всички 3 изображения на документа
 Книга Mиneюль (Миней). 1774 г. Печатно, ръкопис, с приписки. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е.1, л. 1-323. Особено ценен
 
 Книги Трiwдion (Триод) и Страстикул (цветен триод). 1848 г. Печатно, ръкопис. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е. 2, л. 1–428. Особено ценен
 Книга Октоix (Октоих). 1854 г. Печатно, ръкопис. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е. 3, л. 1-277. Особено ценен
 Книга Kazanii. Тълкувания на Евангелието. 1 авг. 1858 г. Печатно, ръкопис, с приписки. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е. 4, л. 1-219. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Книга Часослов. 1862 г. Печатно, ръкопис с приписки. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е. 5, л. 1-222. Особено ценен
 Доклад (протокол) на комисия от Антим Преславски, Мелетий Сисанийски и Неофит Корчански, изпратена от Вселенската патриаршия да разследва конфликта в Дойранско и Кукушко около изгонването на владиката Партений Зографски. Ян. 1863 г. Оригинал. Ръкопис. Гр. ез.
ф. 10К, оп. 1, а.е. 859, л. 20-42. Особено ценен
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Книга Молитвеник, [преди 1870 г.] Печатно, ръкопис, с приписки. На влашки ез. с кирилица.
ф. 81К, оп. 2, а.е. 8, л. 1-304. Особено ценен
 
виж всички 434 изображения на документа
 
виж всички 175 изображения на документа
 Книга за изходящата кореспонденция (копирна книга) на Видинската църковно-народна община, епархийския съвет, църковно-училищното настоятелство и Видинското църковно настоятелство. 23 юли 1872 – 29 април 1897 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 77К, оп.1, а.е. 1, л. 1–707. Уникален
 
127Снимка на Екзарх Антим І. 1872 г.
ф. 10К, оп. 2, а.е. 233, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 62 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
318Снимка от погребението на Алеко Константинов. 1897 г.
ф. 19К, оп. 1, а.е. 163, л. 20. Особено ценен
 
 Свидетелство за раждане на Юлиус Маркус Пинкас (Жул Паскин), издадено от Видинското израилско синагогално настоятелство. 16 ноем. 1908 г. Оригинал. Бланка с ръкопис.
ф. 9К, оп. 1, а.е. 213, л. 147. Особено ценен