Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 72 изображения на документа
 
 
виж всички 44 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
 
 Благодарително от Българското благодетелно братство „Просвещение“ – Цариград на братя Гъдеви от Габрово за дарените средства на Дружеството. 5 май 1872 г. Оригинал. Бланка. Ръкопис, печатно.
ф. 746К, оп. 1, а.е. 30, л. 1. Особено ценен
 
 
 
129Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
130Снимка на архиепископ Йосиф Соколски в Русия. [1872].
ф. 746К, оп. 5, а.е. 14, л. 2. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 22 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Журнали (протоколи) от заседания на Севлиевския градски управителен съвет с приложени прошения, писма и др. Севлиево, 29 ян. 1878 – 20 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. л. 6, 13, 52 – оплаквания от руски войници за лошото отношение на севлиевци към тях; л. 40 – постъпилите пари от продажбата на кожи, докарани в града при превземането на Ловеч от руската войска да се използват за привременната болница за пострадалите задбалкански бежанци; л. 41 - за таксите за осветление на града; л. 48? за начина за назначаване на член на Градския управителен съвет; л. 86 – решение за преместване на турските гробища от центъра на града и превръщането на мястото в градска градина; л. 123–124 – за отпускане на средства за учене в чужбина на Стефан Иванов Пешев – виден български политик, публицист, юрист (народен представител, министър на правосъдието (1894, 1899–1900, 1913), министър на народното просвещение (1913–1918), по-малък брат на революционера Стефан Пешев (1854–1876).
ф. 6К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–131. Особено ценен
 Протоколна книга на Габровски градски общински съвет. Габрово. 3 ян. 1879 – 14 дек. 1881 г.
ф. 5К, оп. 2, а.е. 49. л. 1–44. Особено ценен
 
виж всички 161 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 331 изображения на документа
 
виж всички 261 изображения на документа
 
 
 
325Снимка с изглед от старо Габрово. 1899 г.
ф. 746К, оп. 5, а.е. 131, л. 1. Особено ценен
 
 
виж всички 197 изображения на документа