Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Църковен требник, отпечатан в Москва през октомври 1789 г.
ЧП 1018, 349 л. Особено ценен
 Ферман за възстановяване на църквата „Св. Богородица“ – Кюстендил. 1833 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ф. 141К, оп. 1, а.е. 1, л. 4. Особено ценен
 Ферман на султан Абдул Меджид за осигуряване на спокойствие при извършване на религиозни обреди от християнски свещеник в Кюстендил. 1846 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ЧП 63, л. 1. Особено ценен
 „Евангелие на Новия завет“, отпечатано в печатницата на възрожденския деец Александър Стоилов Боев - Екзарх. Цариград, 1858 г. Печатно. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 1983. Особено ценен
 Кондика на храм „Свети Димитър“ – Кюстендил с данни за построяването и дейността на храма, с имената на дарителите на суми през епохата на Възраждането и след това. 1865–1943 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 137К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–43. Особено ценен
 Псалтир, отпечатан в Кралския университет в Будапеща. Преди 1866 г. Печатно. Църковнославянски ез.
ЧП 1749, 143 л.. Особено ценен
 Книга за приходите и разходите на Кюстендилско градско управление по месеци за 1878 г. (20 март – дек. 1878 г.). Оригинал. Ръкопис.
ЧП 456, л. 1–14. Особено ценен
 Описна тетрадка на Кюстендилски опълченски комитет за раздадени помощи на доброволческите чети. 1885 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 306К, оп. 1, а.е. 7, л. 1–8. Особено ценен
 
виж всички 246 изображения на документа
 
 Регистър за умиранията през 1898 г. в Кюстендил. Ян. – дек. 1898 г. Оригинал. Ръкопис. Л. 59: смъртен акт на Ильо войвода.
ф. 25К, оп. 1, а.е. 128, л. 1–158. Особено ценен
 
 Летописна книга на Смесената прогимназия – Босилеград. 1917, 1920–1941 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 245К, оп. 1, а.е. 16, л. 1–50.. Особено ценен
 
 
 Протоколна книга на Отечествения фронт в Босилеград. Авг. – 24 септ. 1944 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1115, оп. 1, а.е. 11, л. 1–5. Особено ценен