Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Берат за назначаване на Зин юл Абат Бин Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завид (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1714 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 21К. Особено ценен
 Берат за назначаване на Халил Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1756 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 23К. Особено ценен
 Подновен берат за назначаване на Ахмед Халефи ибн Халил за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 17 юли 1809 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 24К. Особено ценен
 Ферман на султан Абдул Меджид Хан за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 1835 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 50К. Особено ценен
 Писмо до Ибрахим ага в Разград за изпращане на фермана за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 5 февр. 1836 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 51К. Особено ценен
 Подновен берат за назначаване на Реджеб Ахмедов хатиб при джамията на Абдул Гани в с. Завид (дн. гр. Завет), Разградска кааза, издаден при възкачването на престола на султан Абдул Азис през 1861 г. Б.м. Б.д. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 22К. Особено ценен
 Ферман за строителство на християнска църквата в с. Торлак (дн. гр. Цар Калоян), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. Юни 1865 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 109К. Уникален