Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
 Регистър на населението в Самоковска община. Том І. 1803-1883 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 41К, оп. 3, а.е. 1, л. 1?829. Особено ценен
 Регистър на населението в Самоковска община. Том ІІ. 1803-1883 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 41К, оп. 3, а.е. 2, л. 1-789. Особено ценен
 
виж всички 54 изображения на документа
 
 
виж всички 40 изображения на документа
 
 
виж всички 75 изображения на документа
 
виж всички 178 изображения на документа
 
виж всички 110 изображения на документа
 Протоколна книга от заседания на Софийски градски съвет. 3 ян. – 31 авг. 1879 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1К, оп. 1, а.е. 22, л. 1–47. Особено ценен
 
 
виж всички 11 изображения на документа
 Регистър за раждания и умирания в Брусенска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 205К, оп. 3, а.е. 1, л. 3?35, 111?137. Особено ценен
 
виж всички 5 изображения на документа