Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 Печат на Ескиджумайския (Търговищкия) градски съвет. 1878 г. Оригинал. Бълг. и рус. ез.
ф. 45К, оп. 8, а.е. 1, л. 6. Особено ценен
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 105 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 75 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Регулационен план на уличната мрежа, площадите и дворищата на Ески Джумая (Търговище) и на Ескиджумайския (Търговищкия) панаир. София. 1906 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 781, оп. 6П, а.е. 169, л. 1–2. Особено ценен