Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Протоколна книга на Ямболски околийски смесен съвет. 3 ян. 1880–18 ноем. 1884 г. Оригинал. Ръкопис.
ЧП 54, л. 1–79. Особено ценен
 Семейни карти на евреи, съставени от ямболската еврейска община за периода 1943–1949 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 361К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–379. Особено ценен