Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
105Дневник на читалище „Архангел Михаил“ с възвание към гражданите на Шумен за възобновяване дейността на читалището, Устав на читалището и други сведения за дейността му. 1 септ. 1869 – 25 юли 1872 г. Оригинал. Ръкопис. л. 1 гръб: Възвание към гражданите на Шумен за възобновяване на дейността на читалището (1 септ. 1869 г.); л. 2, 13–15, 21–22, 33–36: Списъци на членовете основатели на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен (1869–1872 г.); л. 3: Устав на читалището (1869 г.); л. 7,11,12, 20, 32: Списъци на членовете на читалищното настоятелство (1869–1872 г.); л. 6, 16, 22, 23, 37: Списъци на членовете спомагатели (дарители) (1869–1872 г.); л.4: Списък на вестниците и мебелите, с които трябва да се снабди читалището (1869 г.); л. 19: Списък на подарените книги (Б.д.); л. 28–31: Каталог на читалищните книги (1872 г.); л. 44, 45: Списък на кредиторите на читалището (1872 г.).
ф. 33К, оп. 4, а.е. 1. Особено ценен

виж всички 88 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 20 изображения на документа
 
виж всички 100 изображения на документа
 
виж всички 6 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 101 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 33 изображения на документа
 
 
 
виж всички 84 изображения на документа
 
виж всички 111 изображения на документа
 
виж всички 86 изображения на документа