Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Псалтир с последования (фрагмент от т. нар. „Шопов-Карадимов псалтир“). Първата половина на ХІV в. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1459К, оп. 1, а.е. 101, л. 1–8. Уникален
 
виж всички 100 изображения на документа
 
570Кондика на Филипополската (Пловдивска) митрополия. Пловдив. 1781-1845 г. Оригинал. Ръкопис. Гр. ез.
Ф. 1318К „Кирил, патриарх Български“, оп. 2, а.е. 20, л. 1-183. Особено ценен

виж всички 376 изображения на документа
 Карти от Колекция „Симов”.
ф. 2115К, оп. 4. Особено ценен
 
528Гравюри от Колекция „Симов".
Ф. 2115К, оп. 3, а.е.1-2; 4-10; 12-14; 16-18; 20-24; 29; 31; 34; 36; 41; 43-45; 47; 48; 50; 52; 54; 56-63; 65-67; 72-92; 94-98; 100; 102; 103; 109; 112-122; 124-126; 128; 129; 131-133; 135; 140; 142-148; 152. Особено ценен

виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 195 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 47 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
виж всички 9 изображения на документа
 
виж всички 45 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 4 изображения на документа
 
виж всички 76 изображения на документа
 
виж всички 198 изображения на документа
 
виж всички 19 изображения на документа
 
виж всички 23 изображения на документа
 
виж всички 100 изображения на документа
 
виж всички 62 изображения на документа
 Манифест за обявяване независимостта на България. 1908 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 3К, оп. 7, а.е. 314. Уникален
 
виж всички 32 изображения на документа
 Конституция на Царство България, приета от V ВНС. 1911 г. (Сребърната конституция). Оригинал. Ръкопис.
ф. 284К, оп. 2, а.е. 1, л.1–56 (собствена номерация). Уникален
 
виж всички 64 изображения на документа
 
виж всички 170 изображения на документа
 
виж всички 12 изображения на документа
 
виж всички 31 изображения на документа
 
виж всички 22 изображения на документа
 
виж всички 14 изображения на документа
 
виж всички 14 изображения на документа
 Поздравителен адрес от унгарския ювелир Андраш Шима (Банди) (Andras Schima – Bandi) до цар Фердинанд І в знак на уверение за съюзническа вярност и като символ на българо-унгарското братство. Пожон (Братислава, Словакия), Австро-Унгария, 1916 г. Оригинал. Ръкопис. Унг. ез.
ф. 3К, оп. 15, а.е. 20. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
виж всички 127 изображения на документа
 
виж всички 34 изображения на документа
 
виж всички 41 изображения на документа
 
виж всички 136 изображения на документа