Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Достъп до обществена информация


Ред за достъп до обществена информация по ЗДОИ

Заповед на председателя на ДАА относно условията и реда за предоставяне на обществена информация
Заповед № 77 от 10 май 2018 г.
  • Заявление за достъп до обществена информация 
  • Протокол за предоставяне на обществена информация.
Работно време на администрацията: от 9.00 до 17.30 ч., с прекъсване от 12.30 до 13.00 ч.

Заплащането на предоставената информация по Закона за достъп до обществена информация се извършва на основание Заповед  № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г., обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.
Заплащането става на място в каб. № 103, ет. 1 в сградата на Агенцията на адрес:
София 1000
ул. “Московска” № 5

или по банков път на: 

BG47BNBG96613100128801
София  1000
ул. “Московска” № 5
Дирекция Централен държавен архив (ЦДА)

 
или
 
ДАА
БНБ-ЦУ пл. “Княз Александър І”
IBAN: BG47BNBG96613100128801
BIC  на БНБ BNBG BGSD – за страната
BIC на БНБ BNBG BGSF – от чужбина.   
   

 Информация по ЗДОИ:


  • Отчет за извършената работа по изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация в Държавна агенция “Архиви” за 2018 г. 
  • Отчет за извършената работа по изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация в Държавна агенция „Архиви” за 2017 г. 
  • Списък на категориите информация за сферата на дейност на Държавна агенция „Архиви”, подлежаща на публикуване в съответните рубрики на административния интернет сайт
  • Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до обществена информация
  • Информация за снето ниво на класификация на архивни документи през 2016 г.
  • Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до обществена информеция
  • Информация за снето ниво на класификация на архивни документи през 2015 г.
  • Информация за постъпилите през 2014 г. мнения, препоръки, коментари, жалби от потребителите на архивна информация за проучване на тяхната удовлетвореност