Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Конкурси


Административен регистър
Конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
07.04.2021
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
21.10.2020
Съобщение до кандидатите за конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“, Държавна агенция „Архиви“, във връзка с прекратяване на обявения конкурс.
06.11.2020 г. >>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана в Държавна агенция „Архиви”
30.09.2020
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Ловеч, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана в Държавна агенция „Архиви“
30.09.2020
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Силистра – 2 щатни бройки и в отдел „Държавен архив“ – Разград – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново в Държавна агенция „Архиви“
30.09.2020
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София, дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“
11.09.2020
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в: отдел „Държавен архив“ – Пловдив – 1 щатна бройка, отдел „Държавен архив“ – Пазарджик – 2 щатни бройки, отдел „Държавен архив“ – Смолян – 1 щатна бройка и отдел „Държавен архив“ – Кърджали – 1 щатна бройка
17.06.2020

>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“
10.06.2020
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ – 3 щатни бройки в отдел „Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове“, дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
03.06.2020
>>
Конкурс за длъжността началник на отдел „Държавен архив“ – Силистра, дирекция „Регионален държавен архив“ - Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
27.05.2020
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Враца – 1 бр., отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Видин – 1 бр. в дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана, Държавна агенция „Архиви“
30.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Габрово – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Силистра – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
20.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Сливен – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Ямбол – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас, Държавна агенция „Архиви”
20.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Държавен архив” – София – 2бр., дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”
18.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“
16.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
11.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
10.09.2019
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „Регионален държавен архив" – Пловдив в Държавна агенция „Архиви“.
26.06.2019
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове “ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив” и отдел „ Използване на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”.
10.06.2019

>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“ в Държавна агенция „Архиви“
31.05.2019
>>
1  2  3   >