fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Конкурси


Административен регистър
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“
19.11.2018

>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“
29.10.2018
>>
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 2 бр., дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
19.10.2018

>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, Държавна агенция „Архиви“
18.10.2018
>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“
15.10.2018
>>
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“, Държавна агенция „Архиви“
01.10.2018

>>
Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Държавен архив” – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви”.
26.09.2018
>>
Конкурс за длъжността „главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас“ в отдел „Финансово-счетоводна дейност“ – 1 бр., дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Архиви“
23.08.2018
>>
Конкурс за длъжността „главен секретар“ на Държавна агенция „Архиви“
30.05.2018
>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Бургас – 1 бр. и отдел „Държавен архив“ – Сливен – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас, Държавна агенция „Архиви”.
28.05.2018
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив” и отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”
23.05.2018
>>
Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София, Държавна агенция „Архиви“
17.05.2018
Съобщение до кандидатите за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Държавен архив“ -София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ - София, Държавна агенция „Архиви“, във връзка с допусната техническа грешка в публикувано обявление>>
Конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.
18.04.2018

>>
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Хасково – 1 бр., отдел „Държавен архив“ – Кърджали – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив
28.03.2018
>>
Конкурс за длъжността началник на отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“
23.03.2018
>>
Конкурс за длъжността финансов контрольор в Държавна агенция „Архиви“
08.03.2018
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София, Държавна агенция „Архиви“
30.11.2017
>>
Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“ – Монтана, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана в Държавна агенция „Архиви”.
22.06.2017
>>
Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви”
26.05.2017
>>
Конкурс за длъжността младши експерт на отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна. 03.05.2017 г.
03.05.2017
>>
1  2   >