Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Богдан Христев Богданов
Веселина Кирилова Господинова
Георги Русев Маринов
Марко Неделчев Илиев
Наталия Иванова Бояджиева
Тодор Стоянов Абаджиев
Варта Берерян - Гарабедян
Добри Христов - Вацке
Масис Бердж Хаджолян
Огнян Каменов Горанов
Христо Наумов Ботев
Владимир Димитров Беков
Милко Димитров Георгиев
Павлина Сотирова Циганчева
Бистра Варнева
Маргарита Векова Денева
Георги Антонов Петров
Крум Пеев Филев
Стефка Рафаелова
1  2   >