Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Нестор Несторов Иванов
Дъщерята на Йордан Йорданов Еленски
Йордан Тодоров Димитров
Николай Трайков Ликовски
Тодор Дончев Овчаров
Маринка Кушева
Мирослав Александров Тошев
Кинка Панайотова Савова
Лилия Здравкова Петкова
Петър Иванов Колев
Виолета Димитрова Москова-Еленска
Вълка Илчева Петрова
Владимир Михайлов Давидов
Ангел Асенов Давидов
Васил Нониски
Илия Ангелов Гогев
Чизмарова
Олга Сталянова Цанкова
Кирил Йовчев Гайдаров
Олга Сталянова Цанкова
1  2   >