Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Анета Петрова-Дръгушану и Георги Петров
Асен Христов
Кристиана Бояджиева и Елия Бояджиева
Маргарита Иванова-Радославова
Станчо Цеков Веков
Лиляна Тошева Петрова
Съюз на архитектите в България и Организация на евреите в България "Шалом"
Борис Страхилов Цацов
Владимир Стаменов Стефанов
Иван Борисов Спасов
Илия Калчев, Борян Калчев
Лидия Каменова Каменова
Цветан Костадинов Кръстев
Златозар Крумов Ангелов
Маргарита Николова Гергова
Нинко Георгиев Заяков
Сашо Крумов Каменов
Димитрина Георгиева Табакова
Елисавета Николова Жекова
Жале Яшарова Алиева
1  2  3  4   >