Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Борис Ганчев Данков
Екатерина Бонева Георгиева
Кремена Вълева Антонова
Татяна Цанкова Пеева
Цоньо Георгиев Ботев
Цоньо Георгиев Ботев
Николай Стефанов Казаков
Райко Василев Райков
Николай Георгиев Попов
Георги Метев Метев
Йорданка, Орлин и Чавдар Кандулкови
Мария Иванова Параскова
Георги Петков Костов
Мария Семерджиева (Мария Александрова Анастасова)
Петър Димитров Цокев
Илко Стефанов Илиев
Стефан Иванов Арменски
Богдан Иванов Стефанов
Румяна Ганчева Николова, Любомир Ганчев Танев
Милка Миланова Берберова
1  2  3   >