Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Петко Божилов Тинев
Веселин Иванов Бончев
Петър Жеков Дочев
Рада Колева Въртунинска
Райна Иванова Стойчева
Любомир Колев Иванов
Антон Каранфилов Маринов
Вълко Калчев Колев
Стоян Маринов Цветков
Панайот Павлов Щерев
Панайот Иванов Иванов
Йордан Генчев Атанасов
Йордан Великов Парушев
Христо Анастасов Контев
Веселин Димитров Ненов
Йордан Йорданов Дачев
Веселина Иванова Малчева
Иван Василев Дженев
Стоян Костов Иванов
Георги Атанасов Казанджиев
1  2   >