Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Добринка Димитрова Касърова
Петър Димитров Григоров
Жана Димитрова Николова
Руска Георгиева Братанова
Иванка Петкова Сиромахова
Иван Славов Иванов
Христина Колева Димова
Мирослав Атанасов Миндов
Тенко Кънчев Тенев
Веска Йорданова Пенкова
Виктор Стефанов
Георги Вълков Кабаков
Иван Йорданов Славов
Ташо Иванов Ташев
Петър Кирилов Алексиев
Димчо Георгиев Рошманов
Петко Иванов Търпанов
Станка Иванова Катранджиева
Иван Борисов Милков
Мария Атанасова Ташкова
1  2   >