Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Божидар Бориславов Иванов
Зоя Василева Янкова
Иван Стойнев
Йордан Котев
Милка Петрова Каблешкова
Огнян Джонев
Христо Пашов
Явор Тодоров
Благой Кирилов Ранов
Георги Георгиев
Мишо Цветков
Никола Кирилов Кадийски
Николай Вапирев
Симеон Смирнов (Сдружение „Цар Михаил Шишман“)
Гале Христов
Рилка Драганова Петрова
Силвия Кирилова Лазарова ‒ Лалева
Стойне Петров Петков
Бойко Перянски
Бойко Малинов
1  2  3   >