Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Владимир Младенов Арденски
Емилиян Константин Попеску
Ивелина Димитрова Карова-Поппалова
Мария Николова Хекимова
Александър Петров Маринов
Атанас Георгиев Беширов
Васил Георгиев Капушев
Велика Илиева Джигошева
Михаил Атанасов Марински
Недялка Иванова Спилкова
Незабравка Христова Гиневска
Христо Георгиев Палагачев
Христо Петров Беров
Андрей Василев Печилков
Атанас Иванов Русенов
Василка Вълканова Манчева
Герхард Райчев Гавраилов
Райна Павлова Григорова
Сашо Панайотов Чобанов
Тодор Георгиев Маринов
1  2  3  4  5  6  7   >