Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Екатерина Петкова
Елка Михайлова
Надежда и Аспарух Панови
Проф. Божидар Христов Бойчев
Стефан Георгиев Джагаров
Неделчо Иванов Митърков
Михаил Еделвайсов Михайлов
Павлина Андреева
Камен Васевски
Деньо Денев
Емилия Караджова
Близки на Еньо Василев Караенев
Нина Желева Сярова
Наследници на Стойно Маринов Стойнов
Веселина Шаркова
Пейчеви
Боян Димитров Райнов
Соня Керменлийска
Марин Георгиев Паскалев
Коста Данаилов
1  2   >