Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Бойчо Петков Богданов
Георги Маринов Георгиев
Нанко Пенков Нанков
Христо Борисов Христов
Стойко Дулев Стойков
Чавдар Иванов Кисьов; Дочка Иванова Кисьова
Димитър Иванов Трифонов
Лина Стоянова Борджиева-Симеонова
Дана Краева Грошева
Дима Петкова Буюклийска-Найденова
Илияна Георгиева Василева
Мая Ангелова Калчева
Петко Христов Атанасов
Петко Илиев Еврев
Тинка Симеонова Стоянова
Ганчо Христов Бакалов
Марин Йотов Маринов
Атанас Маринов Атанасов
Цветанка Петкова Дочева
Васил Драганов Василев
1  2  3   >