Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Майя Георгиева Ананиева
Пенка Христова Абрашева
Елена Стоянова Делийска
Красимир Тодоров Петров
Симеон Христов Оббов
Татяна Любенова
Юлка Димитрова Точева
Емилия Георгиева Парашкевова
Георги Иванов Бирданов
Виолетка Трифонова Караязова
Иван Киров Стефанов
Евгени Георгиев Георгиев
Иванка Димова Бошнакова
Калчо Василев Хаджиминев
Кирил Русев Русков
Йордан Георгиев Динов
Николая Франческова Атанасова
Мариана Стефанова Хицовска
Андрей Романов Цветанов
Иван Николов Бешев
1  2   >