Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Костадин Кирилов Демерджиев
Панайот Борисов Ляков
Панайот Борисов Ляков
Панайот Борисов Ляков
Панайот Борисов Ляков, Христо Минчев
Татяна Иванова Вучева
Стоянка Ангелова Динева
Марин Николов Маринов
Апостол Георгиев Сотиров
Александър Андонов Попов
Марин Николов Маринов
Мария Иванова Генова
Екатерина Атанасова Данчева
Атанас Димитров Божков, Лиляна Божкова, Светлана Божкова
Александър Петров Арнаудов
Борислав Стефанов Тодоров
Лушка Георгиева Станчева
Недялка Василева Гиздова
Иван Димитров Сестримски
Ангел Павлов Узунов, Мария Узунова, Татяна Узунова, Йордан Колев
1  2   >