Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Азалия Йорданова Бобчева-Поппетрова
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер
Емил Николов Янев
Мария Павлова Елмазова
Пенка Янкова Копринкова
Петър Добрев
Румяна Кирилова Койчева
Юлия Живкова Попова
Анна Христоскова-Герджикова
Емилия Димитрова Гошева
Запрян Колев Запрянов
Кирил Любенов Прашков
Лидия и Боряна Табакова
Мария Принц и Венцислав Илиев
Петър Иванов Стоянович
Росен Христов Нацев
Стоян Георгиев Германов
Тодор Любенов
Христо Михов Памукчиев
Аватеф Хамед; Румяна Великова Атанасова
1  2  3   >