fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Аватеф Хамед
Данаил Георгиев – Гец, Грациела Панайотова-Георгиева
Ева Петрова Драгомирова
Методи Борисов Панайотов
Милена Атанасова Райчева
Офелия Иванова Денкова-Петрова
Петър Минков Бракалов
Сузана Евгениева Клинчарова, Иван Борисов Клинчаров
Виолета Митева Попова
Минчо Цонев Цанков
Николай Константинов Евров
Нино Ценов Луканов
Пресиан Емилов Боев
Андрей Славчев Трънски
Гиньо Гочев Ганев
Любородна Владимирова Калайджиева, Здравка Владимирова Калайджиева, Велко Владимиров Калайджиев
Людмила Павлова Павлова
Малина Николова Поплилова
Момчил Христов Недялков
Найо-Тицин Атанасов Нейков
1  2   >