Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“ – 4 щатни бройки, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“.
23.04.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавен архив” – Ловеч, дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана, Държавна агенция „Архиви”.
16.10.2020 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в:

• отдел „Държавен архив” – Силистра – 2 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Велико Търново в Държавна агенция „Архиви”;
• отдел „Държавен архив” – Разград – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Велико Търново в Държавна агенция „Архиви”.

16.10.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавен архив” – Видин, дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана, Държавна агенция „Архиви”.

16.10.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Държавен архив” – София, дирекция „Регионален държавен архив” – София, Държавна агенция „Архиви”.
01.10.2020 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „младши експерт”  в:

 • отдел „Държавен архив” – Пловдив – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Пазарджик – 2 щатни бройки, дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Смолян –  1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Кърджали – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”.
03.07.2020 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
26.06.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“  3 щатни бройки в отдел „Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове”, дирекция „Държавен военноисторически архив” – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви”.
19.06.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Държавен архив“ – Силистра, дирекция  „Регионален държавен  архив“ 
  Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“

12.06.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в:

 • отдел „Държавен архив” – Враца – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Монтана в Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Ловеч – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Монтана в Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Видин – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Монтана в Държавна агенция „Архиви”.

21.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:

 • отдел „Държавен архив” – Габрово – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен  архив” -  Велико Търново в Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Силистра – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен  архив” -  Велико Търново в Държавна агенция „Архиви”.

07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:

 • отдел „Държавен архив” – Сливен – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Бургас в Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив” – Ямбол – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Бургас в Държавна агенция „Архиви”.
07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Държавен архив” – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София.

07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Държавен архив” – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София.

04.10.2019 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.

27.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „главен експерт” в отдел „Обработка на архивните фондове”, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“.
26.09.2019 г.


Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив в Държавна агенция „Архиви“.

12.07.2019 г.

 
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в:
- отдел „ Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Използване на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“.

28.06.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“ в Държавна агенция „Архиви“
18.06.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „главен експерт” в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавна агенция „Архиви“.
06.06.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив” – Пловдив, в отдел „Финансово-счетоводна дейност”, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”, Държавна агенция „Архиви”.
11.04.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт – 2 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“.
04.01.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“.
07.12.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“.
16.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, Държавна агенция „Архиви“.
07.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Обработка на архивните фондове” – 2 бр., дирекция „Централен държавен архив” в Държавна агенция „Архиви”.
06.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, Държавна агенция „Архиви“.
02.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“, Държавна агенция „Архиви”
19.10.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „главен експерт” в отдел „Държавен архив“ – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново в Държавна агенция „Архиви”
16.10.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител в дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас“, в отдел „Финансово-счетоводна дейност“
10.09.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за „главен секретар” на Държавна агенция „Архиви“.
15.06.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в:
 • отдел „Държавен архив“ – Бургас – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“ – Бургас, Държавна агенция „Архиви”;
 • отдел „Държавен архив“ – Сливен – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас, Държавна агенция „Архиви”.
15.06.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в
отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр. и в отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“.
12.06.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Държавен архив“ – София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София в Държавна агенция „Архиви“.
04.06.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” (АПФСО), Държавна агенция „Архиви“.
04.05.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив” – Хасково – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”;
- отдел  „Държавен архив” – Кърджали – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив”-  Пловдив, Държавна агенция „Архиви”.
17.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“.
10.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността финансов контрольор в Държавна агенция „Архиви“.
26.03.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив“-София – 2 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“-София в Държавна агенция „Архиви“.
20.12.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив” – Монтана, дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана в Държавна агенция „Архиви”.
10.07.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Използване на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви”.
13.06.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс  за длъжността младши експерт в отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна в Държавна агенция „Архиви”.
19.05.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс  за длъжността началник на отдел „Държавен архив” – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив” – Варна в Държавна агенция „Архиви”.
17.05.2017 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив“ – София – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“ – София;
- отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен  архив“ – Монтана
10.01.2017  
  
           
Списък  на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  „главен експерт” в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество”, дирекция „Публичност на архивите” в Държавна агенция „Архиви”.
05.01.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив“ – Габрово – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Разград – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Силистра – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново;
- отдел „Държавен архив“ – Търговище – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна; 
- отдел „Държавен архив“ – Шумен – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна. 
21.12.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в:
- отдел „Държавен архив” – Сливен – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” –- Бургас;
- отдел  „Държавен архив” – Стара Загора – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив”- Бургас;
- отдел „Държавен архив” – Пазарджик – 2 бр., дирекция „Регионален държавен  архив” – Пловдив.
19.12.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив
25.11.2016 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Реставрация, консервация и микрофилмиране“, дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“
 24.11.2016