Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Служител и екип на годината


Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.
 
Конкурсът е подчинен на изискванията за прозрачност, почтеност и безпристрастност. Дадена е възможност всеки служител свободно да изрази волята си, което да гарантира справедлив и демократичен избор и да разграничи конкурса „Служител на годината“ и „Екип на годината“ от системата за оценяване на служителите в ДАА.
Крайният срок за гласуване е 29 май 2020 г. включително. 
 
Процедура за избор „Служител на годината“ и „Екип на годината“ в Държавна агенция „Архиви“

Класиране и победители 2018 г.


Резултати от гласуването в конкурса за „Служител и екип на годината“ за 2019 г. на Държавна агенция „Архиви“
 

За категорията „Служител на годината“ гласувалите са 122, а за „Екип на годината“ – 117.
 
 
 
СЛУЖИТЕЛ НА 2019 г.
 
58 гласа - Весела Пелова – гл. експерт в отдел „Държавен архив“ – Враца (посмъртно)
39 гласа - Мариета Цанова – държавен експерт в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“
25 гласа - Юлия Кюшелиева – началник на oтдел „Държавен архив"– Силистра
 
 
ЕКИП НА 2019 г.
 
35 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция РДА – Велико Търново
32 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция РДА – Пловдив
31 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Враца, дирекция РДА – Монтана
19  гласа – Отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция РДА – Варна

 Номинирани за 2020г.


Служител:


Екип: