Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Процедури по чл. 82, ал. 4 от ЗОП


ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА чл. 82, ал. 4 от ЗОП
№ в
СЕВОП
Дата на публикуване Възлагане на поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „………….“ Връзка към
СЕВОП
Отворена/
затворена
Прочети повече...