Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Информация за провеждането на конкурси


Информация за провеждането на конкурс за длъжността  „младши експерт“ в:
  • отдел „Държавен архив“ – Пловдив – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
  • отдел „Държавен архив“ – Пазарджик – 2 щатни бройки, дирекция „Регионален държавен  архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
  • отдел „Държавен архив“ – Смолян – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“;
  • отдел „Държавен архив“ – Кърджали – 1 щатна бройка, дирекция „Регионален държавен  архив“ – Пловдив, Държавна агенция „Архиви“.
 09.07.2020 г.

Информация за провеждането на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
02.07.2020 г.

Информация за провеждането на конкурс за длъжността „младши експерт“ - 3 щатни бройки в отдел „Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове“, дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново, Държавна агенция „Архиви“.
25.06.2020 г.

Информация за провеждането на конкурс за длъжността началник на отдел „Държавен архив“ – Силистра, дирекция  „Регионален държавен  архив“ – Велико Търново,  Държавна агенция „Архиви“ 
18.06.2020 г.